Wolne pokoje

Wykaz wolnych pokoi
Pokój 2 osobowy:
od 20.01 do 16.02
Pokój 3 osobowy oraz pokój 4 osobowy:
od 20 do 25.01
Zapraszamy! Śniegu pod dostatkiem 😉